REKISTERISELOSTE

Yhdistyksen nimi ja yhteystiedot

Tammisaaren Keskustayhdistys ry.
Kustaa Vaasankatu 10
10600 Tammisaari
ecentrum@raseborg.fi

JÄSENREKISTERIN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d(behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja käsittelee Tammisaaren keskustayhdistys ry:n hallituksen jäsenet ja työntekijät. Jäsenrekisteriin liittyviä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä kolmansille osapuolille.

VARASTOINTIAIKA

Tietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenyys jatkuu ja poistetaan jäsenrekisteristä jäsenyyden päätyttyä.
Jäsentiedot löytyvät kirjanpitoaineistosta. Päiväkirjojen varastointiaika on kuusi vuotta ja
kirjanpito säilytetään 10 vuotta.

OIKEUDET

Jäsenrekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus pyytää pääsyä jäsenrekisteriin sekä oikaista heitä koskevia
tietoja. Niin kauan kuin jäsenyys jatkuu, jäsenellä ei ole oikeutta pyytää yhteystietojen poistamista.

KANTELUOIKEUS

Jäsenrekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus tehdä kantelu tietoturvavaltuutetulle.

SUOJA

Yhdistyslaki edellyttää, että yhdistys ylläpitää luetteloa kaikista jäsenistä.
Jos yritystietoja ei toimiteta ei ole mahdollista olla jäsenenä yhdistyksessä.
Yritysrekisteriin kerätään seuraavat tiedot: jäsenen nimi, postiosoite, sähköpostiosoite sekä Y-tunnus.

25.10.2018
Hallitus